Køge Sports Motorklub indkalder til generalforsamling og  klubmøde.

Tirsdag d. 9.  April   2019 kl. 19.00 på Hastrupskolen. Pavillon 4

Du/i skal møde op her for at høre hvilken tiltag bestyrelsen har gjort og om K.S.M.´s fremtid.
Kontingent for medlemmer med cross køre licens.

Dagsorden generalforsamling:Valg af dirigent.

 1. Formanden aflægger beretning.
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 3. Kontingent for år 2020
 4. (Betaling for manglende arbejdsdage for medlemmer med cross køre licens. )
 5. Behandling af indkomme forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer; kørerepr., revisor.

På valg er:

 • Næstformand: Søren Bonde
 • Kasserer: Pernille Holm
 • Sekretær: Jesper Falkjær
 • Bestyrelsesmedlem: Kenneth Larsen
 • Supplant:  Niels Larsen
 • Kørerepr:  Thomas Madsen
 • Revisor: Svend Nielsen

Eventuelt: Her kan alt diskuteres, men intet vedtages.

Forslag ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til bestyrelsen mindst 5 dage før.

Selvom bestyrelsesmedlemmerne modtager genvalg kan medlemmerne godt komme med andre forslag.

Efter generalforsamlingen vil der være klub møde  om K.S.M.´s nye tiltag.

Husk alle skal have fornyet deres licens for år 2019

K.S.M.´s Bestyrelses