Print Friendly, PDF & Email

K.S.M.s træningsdage på microbanen 2019
Sommer: Onsdage Kl. 17,00 – 20,00
Vinter.: Lørdag kl 11-14
Alle med KSM licens Kr. 50,00 alle andre Kr. 100,00.
Opdeling af klasser: Det gør træningsleder.
Dage med en træningsleder finder den en hjælper.
Ved klubmesterskab er der sat de personer der kan starte det op